@καδημία

Διαχείριση Αθλητικών Ακαδημιών

ΔΕΙΤΕ

@καδημία

Η @καδημία είναι μία SaaS Web Εφαρμογή Διαχείρισης & Πληροφορίας για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες, προπονητές, ώστε να έχουν ολοκληρωμένη διαχείριση, αξιολόγηση, προπόνηση και παρακολούθηση των αθλητών/μελών τους. Περιέχει, εκτός των άλλων, και αυτοματοποιημένο παρουσιολόγιο με κάρτα RFID, που ενημερώνει αυτόματα τη βάση δεδομένων με την παρουσία ή απουσία του αθλητή.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ @ΚΑΔΗΜΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ @ΚΑΔΗΜΙΑ

social media